top of page

De groepenkast aanpassen voor zonnepanelen.

Het bepalen van de interne stroom in de verdeelkast.

Uit het onderstaand schema valt te herleiden dat er ook met de interne stromen in de groepenkast rekening gehouden moet worden. In een situatie zonder een pv-installatie kan de netzekering gezien worden als de beveiliging van de aardlekschakelaars (40A max). De schakelaars zijn vaak geschikt tot 40A. Dit is geen probleem zolang de hoofdzekering niet meer dan 40A is.

Echter, door het aansluiten van een pv installatie komt er een 2e voedende bron bij in de verdeelkast. In onderstaand schema is dit grafisch weergegeven.

Schema overstroom fout.png

Het aansluiten van een PV installatie kan er dus voor zorgen dat de gehele verdeler aangepast moet worden naar een klasse zwaardere aardlekschakelaars (63A). En dus dienen dan ook de interne bedrading, verdeelblokken, kamrails daarvoor geschikt gemaakt te worden.

Dit is bij veel installaties een onbegonnen zaak. De benodigde componenten van dat type kast zijn niet meer beschikbaar. De componenten in de kast zijn niet geschikt om de dikte van de nieuwe draden aan te kunnen sluiten.

Om nu niet gelijk te moeten kiezen voor de gehele vervanging van de groepenkast, kan er ook een oplossing voorzien worden door een extra installatieautomaat in de kast te plaatsen. Hoe dit toegepast kan worden valt uit onderstaand schema af te leiden.

Schema overstroom goed.png

Uiteindelijk zal ook de staat van de huidige installatie bekeken moeten worden.

Dit om te kunnen bepalen of er beter gekozen kan worden voor de plaatsing van een geheel nieuwe groepenkast of dat de beperkte wijziging door de plaatsing van een extra automaat een verantwoorde oplossing is.

Het gebruik van een PV-verdeler:

 

Wasmachinegroep gebruiken als distributie groep.
In een woning is het bijna niet mogelijk om volledig selectief te zijn met het voorbeveiligen van een onderverdeler (PV verdeler ). Toch is het wel mogelijk om binnen de regelgeving de PV verdeler aan te sluiten op de hoofdverdeler.

U mag een installatieautomaat 1 polig + nul B 20A plaatsen als voorbeveiliging.

Deze dient rechtstreeks aangesloten te worden op de hoofdschakelaar in de hoofdverdeler. U kunt deze uitzondering terugvinden in de NPR5310 pagina 277 Blad 55

Dit aansluitvoorbeeld kunt u terug vinden in de NPR5310 pagina 368 Blad 65 bladzijde 10.


 

2106-vekto-pvaansluitenopdistributiegroeppv-verdeler-green-line-2xwcd-installatieautmaat-1

Bij het gebruik van een pv-verdeler moet er nog steeds rekening gehouden worden met de totale stroom in de verdeler.
Waardoor er bij een 1-fase groepenkast bijna altijd een overstroom beveiliging bijgeplaatst moet worden.


Hieronder 2 voorbeelden van groepenkast waar een extra overstroom beveiliging is geplaatst achter de zonnepanelen groepen.
In deze groepenkasten is er geen gebruikt gemaakt van een pv verdeler.

 

20230704_093752[38103].jpg
20230626_161309[38102].jpg
bottom of page