top of page
werking-zonnepanelen-752x567.jpg

 

 

Algemene informatie over de werking en installatie van uw solar installatie:

Werking omvormer:

Bij gelijkstroom is de richting van de stroom constant. Batterijen, zonnepanelen, brandstofcellen en bv loodaccu’s zijn voorbeelden van spanningsbronnen die gelijkstroom leveren. Echter elektriciteitsdistributie voor huishoudens vindt plaats via wisselstroom van 50Hz. Dit betekent dat gelijkstroom omgezet moet worden naar wisselstroom. De omvormer die bij het systeem geleverd wordt zorgt voor deze omzetting.

Werking zonnepanelen en vermogen:

Het vermogen van zonnecellen wordt uitgedrukt in Watt-piek (Wp). Dit is de opbrengst van een zonnepaneel onder optimale omstandigheden. In Nederland wordt dit ideale resultaat echter bijna nooit gehaald. Ook wordt er bij het omvormen van de stroom energie in warmte omgezet, die dus verloren gaat. In de praktijk moet het vermogen in Watt-piek dan ook met 0.85 vermenigvuldigden om tot de jaaropbrengst in kWh te komen. Een systeem met een vermogen van 600 Wp levert ongeveer 480 kWh stroom per jaar.

Werking zonnepanelen en oriëntatie:

De meest optimale oriëntatie, en daarmee het grootste rendement, wordt behaald als je de zonnepanelen naar het zuiden kunt richten. Als je dak daarnaast ook nog geschikt is voor een hellingshoek van 36 graden, zal het rendement van je zonnepanelen optimaal zijn. Toch zal je dak in de praktijk beperkingen hebben en zul je met minder optimale voorwaarden genoegen moeten nemen. Een normaal rendement wordt echter al bereikt met een helling tussen de 20 graden en de 50 graden. Zelfs daken op zuidoost of zuidwest met een hoek tussen de 15° en 50° geven nog een rendement van 90% a 95%.

 

 

 

 

 

 

instraling-1.png

Werking zonnepanelen en richting:

Ook is het niet bij elk huis mogelijk om de zonnepanelen naar het zuiden te richten. Hiervoor geldt dat oriëntatie naar het zuidoosten of het zuidwesten ook een acceptabel rendement op levert. Tot slot moet er ook nog gekeken worden naar schaduw door hogere gebouwen in de buurt. Als die op bepaalde tijden van de dag voor schaduw zorgen, heeft dat uiteraard ook consequenties voor het rendement van je zonnepanelen. Met andere woorden, bij iedere woning of ander gebouw zal afzonderlijk moeten worden gekeken hoe de zonnepanelen het best geplaatst kunnen worden om het grootste rendement te kunnen leveren.

Als ik zonnepanelen wil moet er dan ook een extra elektriciteitsgroep aangelegd worden?

Als het zonnepanelensysteem meer energie kan leveren dan 500 W moet er een extra groep aangelegd worden. Dit houdt in dat er in de meterkast een nieuwe groep gemaakt wordt met een aparte zekering. Hierop wordt een kabel aangesloten die zonder onderbrekingen direct naar de omvormer gaat. Kan de omvormer niet meer energie leveren dan 500 Watt mag per bestaande groep de omvormer aangesloten worden op een aanwezige wandcontactdoos.

Heb ik een vergunning van de gemeente nodig?

Zonnepanelen aan of op gebouwen mogen doorgaans zonder vergunning geplaatst worden. Op een schuin dak moeten ze worden geplaatst parallel aan en vlak boven of in het dakvlak. Ze mogen dus niet uitsteken. Op een plat dak moet de afstand tot de rand minimaal gelijk zijn als de hoogte van de panelen. Vinden de werkzaamheden plaats aan een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht dan kunt u in aantal gevallen toch vergunningvrij bouwen. Neem hiervoor contact op met uw gemeente of doe de vergunningscheck op www.omgevingsloket.nl. Voor de zekerheid kunt u altijd navraag doen bij uw gemeente.

Hoeveel zonnepanelen kan ik op een nieuwe of vrije groep installeren?

Om te bepalen hoeveel zonnepanelen u aan kan sluiten kijkt u eerst wat de grootte is van uw hoofdzekering. Doorgaans is deze 1×25A, 35A, 40A of bv 3×25A. De grootte van de zekering in de groepenkast dient een factor 1,6 kleiner te zijn als de hoofdzekering. Deze regel is er om er zeker van te zijn dat uw hoofdzekering nooit uitvalt. Heeft u een hoofdzekering van 40A dan mag de waarde van de groepenkastzekering max 25A zijn. Op 25A kunt u ruwweg een omvormer aansluiten met 5500 Watt vermogen. Hierop kunnen dan bv 22 zonnepanelen van 250 Wp aangesloten worden met een jaarlijkse energieopbrengst van meer dan 4500 kWh, ruim voldoende om een normaal gezin van energie te voorzien. Voor meer voorbeelden kunt u kijken op onze pagina over de hoofdaansluiting.

Zonnestraling in Nederland:

Het aantal zonuren in Nederland bedraagt jaarlijks gemiddeld ongeveer 1650 uur. De kust heeft het meest aantal uren zonneschijn, het oosten moet het met 15% minder doen.

Onder zonuren wordt verstaan het aantal uren dat er directe en diffuse zonnestraling op het aardoppervlak valt. Van directe straling spreken we als de zonnestraling rechtstreeks op het aardoppervlak valt. Wanneer wolken de zon bedekken spreken we van diffuse straling. Ook in het geval van diffuse straling heeft u profijt van uw zonnepanelen, echter de opbrengst is dan wel minder.

nederland.png

Brengen zonnepanelen een extra risico met zich mee voor blikseminslag?

Uit onderzoek blijkt van niet, de elektronica van de zonnepaneleninstallatie (met name de omvormer) is gevoelig, maar wordt beschermd door een overspanningsbeveiliging. Het risico dat door een bliksem inslag in de buurt de omvormer kapot gaat is klein (bv inductieschade). Tegen een inslag in uw huis is niets bestand. Zie ook de vraag over verzekering.

Moet ik voor een zonnepaneleninstallatie een extra verzekering afsluiten?

Meestal dekken uw opstal- en brandverzekering de schade aan en van uw panelen. Wij raden u aan dit bij uw verzekeraar na te vragen of deze schade ook door uw polis worden gedekt.

Onderhoudskosten aan een zonnepaneleninstallatie?

Over het algemeen vergt een zonnepaneleninstallatie geen onderhoud. U kunt de panelen om de paar jaar reinigen met water en een zachte doek om eventuele aanslag te verwijderen. Meestal is een fikse regen- of hagelbui voldoende om alles schoon te krijgen. Onderhoudskosten zullen bestaan uit eventuele reparatie of vervangen van de omvormer. Aan zonnepanelen zelf kan weinig kapot gaan.

Voor welke subsidie kom ik in aanmerking?

Via Energie Subsidiewijzer kunt u snel opzoeken voor welke subsidie u in aanmerking komt.​

LM Totaal Montage zal met alle factoren rekening houden bij het inmeten en plaatsen van de zonnepanelen op uw dak.

bottom of page